Usługi

  • Dobór i sprzedaż aparatów słuchowych zausznych i wewnątrzusznych

  • Sprzedaż wkładki uszne indywidualne i uniwersalne

  • Sprzedaż baterie i akcesoria do pielęgnacji aparatów i wkładek

  • Audiometryczne i tympanometryczne badanie słuchu

  • Sprzedaż ratalna

  • Serwis

  • BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU!!!